DNS Planvorming

DNS Planvorming stelt bestemmingsplannen, inpassingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen op voor de transformatie van gebieden en locaties naar woningbouw, maatschappelijke functies, dienstverlening en detailhandel. Hierin zoeken we naar een optimale flexibiliteit om zo goed mogelijk de ontwikkelpotenties van de locatie te benutten.

"Onze bestemmingsplannen zijn flexibel, robuust en bieden ruimte aan marktveranderingen."

Onze opdrachtgevers bestaan uit ontwikkelaars, grondeigenaren, gemeenten en provincies. Behalve de productvervaardiging verzorgen we ook de coördinatie en controle van benodigd (milieu)onderzoek.
We staan voor een doelgerichte aanpak, waarbij we oplossingen aandragen die bijdragen aan het doel van de opdrachtgever: het kort en goed verkrijgen van de bouwtitel.

Wie zijn wij?

Wij zijn alle drie afkomstig van Grontmij waar we ook al intensief met elkaar hebben samengewerkt aan multidisciplinaire ruimtelijke projecten. We weten hoe milieu- en omgevingsfactoren doorwerken in plannen. We waken daarbij voor overdaad en werken nu al in de geest van de Omgevingswet, waarbij de diepgang van onderzoek in goede verhouding staat tot de fase waarin de planvorming zich bevindt.

"Met doelmatige inzet en gedegen juridische kennis maken we houdbare bestemmingsplannen."

Wij verbinden ons aan het project en leveren meerwaarde door de RO strategie niet alleen te bedenken maar ook uitvoeren in de vorm van bruikbare en juridische houdbare bestemmingsplannen.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Enkele voorbeelden van diensten die we uitvoeren binnen het proces van ruimtelijke ontwikkeling:

  • Quickscan naar kansen en belemmeringen
  • Ruimtelijke onderbouwingen
  • Bestemmingsplannen
  • Onderzoeken naar milieu en omgevingsfactoren
  • Indienen reacties / zienswijzen op overheidsplannen
  • Advisering inzet Crisis- en herstelwet en Omgevingswet